Ngựa của Bastos

Tiểu Arcana Arcane 24 Ngựa của Wands. Arcanum này, khi được trình bày ở bên phải, đại diện cho một người rất hăng hái và cực kỳ tích cực. Nó có phản ứng không thể đoán trước, vì vậy Tiếp tục đọc →

Cái chết

Major Arcana. Arcane 13. Cái chết Arcanum này đồng nghĩa với sự biến đổi chứ không phải cái chết thể xác. Đây là giai đoạn trong đó sự kết thúc của một Tiếp tục đọc →

Nghi lễ tăng sức mạnh tình dục nam

Đặc biệt khuyên dùng cho người đàn ông mệt mỏi, thiếu tự tin, thiếu thèm ăn hoặc với một số vấn đề bất lực có nguồn cảm xúc. Các yếu tố cần thiết: - 1 chuối - dao 1 - ớt nhỏ ớt Tiếp tục đọc →

Đốt cháy phù thủy

Đốt cháy phù thủy

Giữa thế kỷ XV và XVII 40.000 đến 60.000 đã xảy ra ở châu Âu, điều này là kết quả của một phong trào được thúc đẩy bởi nhà thờ trong Tiếp tục đọc →