Năm vàng

Arcanum Menor Tarot, El Cinco de Oros

Minor Arcana Arcane 73. Năm vàng. Khi Five of Oros được trình bày ở bên phải, sẽ tạo ra những tổn thất lớn về kinh tế sẽ dẫn đến đói nghèo. Những khó khăn về kinh tế Tiếp tục đọc →

Anuncios

Biết số phận của bạn thông qua các tarot

Nhiều người trên thế giới đã sử dụng ma túy để biết số phận của họ, để biết đường số phận giữ, bởi vì mặc dù nhiều người nói rằng không có Tiếp tục đọc →

Ý nghĩa của Màu sắc trong Nến. Đen

Đen: Đây là ngọn nến có liên quan đến đêm và bóng tối, bằng cách mở rộng với cái chết. Màu đen đại diện cho tà ác, ác quỷ và quyền hạn của Tiếp tục đọc →

Khóa Tarot miễn phí

Kiểm tra tương lai của bạn

Tìm hiểu với Tarot miễn phí Khóa học của chúng tôi để Thực hiện Tarot Reading Từ Blog này chúng tôi sẽ bắt đầu bạn trong một Tarot miễn phí khóa học, nơi chúng tôi sẽ Tiếp tục đọc →